Výskumy uskutočnené na Mace peruánskej

Lepidium meyenii pod mikroskopom

Databáza PubMed-u obsahuje stovky vedeckých článkov o Mace. Vybral som z nich (podľa mňa) tie najvhodnejšie a usporiadal ich podľa typu zistených výsledkov. Po kliknutí na konkrétny link nájdete podrobnejšie informácie o danom výskume.

 

POZNÁMKA: V nasledujúcich slovenských textoch sa môžu vyskytnúť chyby v odborných termínoch. Cieľom tejto podstránky je primárne ukázať všeobecnej verejnosti, že Maca peruánska je vedecky skúmaná a že jej mnohé účinky sú aj naozaj dokázané. Odbornej verejnosti pre presnosť informácií odporúčam prekliknúť cez uvedené odkazy na anglické stránky konkrétnych výskumov.

Všeobecný výskum Macy peruánskej

Etnobiológia a etnofarmakológia Lepidium meyenii (Maca), plodiny z peruánskych vrchov. Gonzales GF. Katedra biológie a fyziologických vied, Fakulta prírodných vied a filozofie a Inštitút výskumu nadmorských výšok, Peruánska Univerzita Cayetana Heredia, Honorio Delgado 430, Lima 31,Peru.

Zhrnutie: Výskumné vedecké dôkazy preukázali, že Maca má nutričné, povzbudzujúce a plodnosť podporujúce vlastnosti, napomáha pri sexuálnych dysfunkciách, osteoporóze, pri benígnej hyperplázii prostaty, podporuje pamäť a schopnosť učiť sa. Taktiež chráni pokožku pred ultrafialovým žiarením. Klinické testy preukázali účinnosť Macy pri liečbe sexuálnych dysfunkcií rovnako ako aj pri zvyšovaní počtu a pohyblivosti spermií. Maca je plodina s obrovským potenciálom ako adaptogén  a ukazuje sa sľubne aj ako nutraceutikum v prevencii viacerých chorôb.

Vplyv farebného typu a pôvodných kultivácií na sekundárne metabolity v stonkových článkoch a listoch Macy (Lepidium meyenii Walpers) Clément C, Diaz Grados DA, Avula B, Khan IA, Mayer AC, Ponce Aguirre DD, Manrique I, Kreuzer M.

Zhrnutie: Typ farby Macy musí byť zvážený pri jej pestovaní, nakoľko farba Macy súvisí so zmenami v koncentrácií osobitých bioaktívnych metabolitov. Listy môžu byť dôležité aj za účelom potravy pre zvieratá nakoľko obsahujú v podstate rovnaké sekundárne metabolity ako stonkové články, ale v nepochybne nižšej koncentrácií.

Lepidium meyenii (Maca): plodina z peruánskych vrchov – od zvyklostí k vede. Gonzales GF, Gonzales C, Gonzales-Castañeda C., Inštitút výskumu nadmorských výšok, Fakulta prírodných vied a filozofie, Peruánska Univerzita Cayetana Heredia, Lima, Peru

Maca a športový výkon

Skúšobný prieskum o účinkoch Macy na fyzickú aktivitu a sexuálnu túžbu u športovcov. Stone M, Ibarra A, Roller M, Zangara A, Stevenson E., Škola psychológie a športovej vedy, Univerzita Northumbria, Newcastle upon Tyne NE1 8ST, UK

Zhrnutie: 14 dní prijímania Macy zlepšilo čas v cyklistike na 40 km v teste výkonu a tiež sexuálnu túžbu u trénovaných cyklistov. Tieto sľubné výsledky podnecujú k ďalším dlhodobým klinickým štúdiám, aby zahrňovali viac dobrovoľníkov, ako aj ďalšie vyhodnotenia účinnosti Macy u športovcov a normálnych jednotlivcov, aby sa lepšie preskúmali jej mechanizmy aktivity.

TIP: Túto tému ďalej rozvádzam v článku Užívanie Macy na zvýšenie energie.
Maca peruánska je v súčasnosti predmetom viacerých vedeckých výskumov

Maca peruánska je v súčasnosti predmetom viacerých vedeckých výskumov

Maca a zdravie kostí

Účinky rôznych odrôd Macy (Lepidium meyenii) na štruktúru kostí u potkanov s ovarektómiou Gonzales C, Cárdenas-Valencia I, Leiva-Revilla J, Anza-Ramirez C, Rubio J, Gonzales GF. Katedra biológie a fyziologickej vedy, Peruánska Univerzita Cayetana Heredia, Lima, Peru.

Zhrnutie: Červená a čierna Maca majú ochranné účinky na štruktúru kostí u potkanov s ovarektómiou a to bez estrogenických účinkov na váhu maternice.

Vplyv Lepidium meyenii Walp na tuky a konštrukciu kostí u potkanov s ovarektómiou. Wang Z, Yang J, Wang G, Bian L., Inštitút výživy a bezpečnosti jedla, Čínske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, Peking 100050, Čína.

Zhrnutie: Doplnenie stravy o Macu môže mať potenciálne účinky na prevenciu postmenopauzálnych abnormalít tukov a metabolizmu kostí prostredníctvom mechanizmu, ktorý je odlišný od estrogénu.

Maca a funkcie mozgu

Neuroprotektívne účinky Lepidium meyenii (Maca) Pino-Figueroa A, Nguyen D, Maher TJ., Katedra farmaceutických vied, Massachusetts, Univerzita farmácie a zdravotníckych vied, Boston, Massachusetts 02115, USA.

Zhrnutie: Neuroprotektívna aktivita plodiny Lepidium meyenii (Maca) bola skúmaná v dvoch výskumných modeloch: in vivo a in vitro. Račie neuróny boli predupravené pomocou nástrojov alebo pentánového extraktu z Macy. Následne boli vystavené H(2)O(2) a ich životaschopnosť bola určená mikroskopicky a chemicky.  Bol dokázaný dôležitý výsledný koncentračno-neuroprotektívny vzťah.

Maca a emócie (depresia, úzkosť)

Prospešné účinky Lepidium meyenni (Maca) na psychologické symptómy a stupne sexuálnej dysfunkcie u postmenopauzálnych žien nesúvisia s hladinou estrogénu alebo androgénu. Brooks NA, Wilcox G, Walker KZ, Ashton JF, Cox MB, Stojanovska L. Škola biomedicínskych a zdravotníckych vied, Viktória Univerzita , St. Albans, Victoria, Austrália.

Zhrnutie: Predbežné zistenia preukazujú, že Lepidium meyenii (Maca) (3.5 g/d) znižuje psychologické symptómy, vrátane úzkosti a depresie, a znižuje stupne sexuálnej dysfunkcie u postmenopauzálnych žien nezávisle od estrogénnej a androgénnej aktivity.

Vplyv troch rozdielnych kultivarov Lepidium meyenii (Maca) na schopnosť učiť sa a depresiu u myší s ovarektómiou. Rubio J, Caldas M, Dávila S, Gasco M, Gonzales GF.  Katedra biológie a fyziologických vied, Fakulta prírodných vied a filozofie a Inštitút výskumu nadmorských výšok, Peruánska Univerzita Cayetano Heredia, Lima,

Zhrnutie: Čierna Maca má lepšie účinky na latentné učenie sa u myší s ovarektómiou, zatiaľ čo všetky odrody Macy sa preukázali ako antidepresívne.

TIP: K tejto téme Vám odporúčam článok Užívanie Macy peruánskej na potlačenie depresie a úzkosti.

Maca a plodnosť

Vplyv užívania Macy na kvantitu a kvalitu býčích spermií sledovaný počas dvoch spermatogénnych cyklov. Clément C, Kneubühler J, Urwyler A, Witschi U, Kreuzer M. ETH Zürich, Inštitút vied o rastlinách, zvieratách a agroekosystéme, Zürich, Švajčiarsko.

Zhrnutie: Prijímanie Macy počas prvých 10 týždňov, zvýšilo počet spermií v druhej dekáde týždňov, t.j. v období keď zvieratá už neprijímali Macu. Index fragmentácie DNA a vizuálne hodnotená pohyblivosť býčích spermií, ktorý spočiatku preukázal hraničnú kvalitu spermií, boli podstatne zlepšené počas prvotného prijímania Macy.

TIP: K tejto téme Vám odporúčam článok Maca a otehotnenie.

Maca a pamäť

Účinok odozvy na dávku čiernej Macy (Lepidium meyenii) u myší so zhoršením pamäte vyvolaným etanolom. Rubio J, Yucra S, Gasco M, Gonzales GF. Katedra biológie a fyziologických vied, Fakulta prírodných vied a filozofie a Inštitút výskumu nadmorských výšok, Peruánska Univerzita Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Zhrnutie: Čierna Maca zlepšila experimentálne zhoršenie pamäte vyvolané etanolom vo forme odozvy na dávku sčasti vďaka jej obsahu polyfenolických zlúčenín.

Vodný extrakt z čiernej Macy (Lepidium Meyenni) na zhoršenie pamäte vyvolaným ovarektómiou u myší. Rubio J, Qiong W, Liu X, Jiang Z, Dang H, Chen SL, Gonzales GF. Výskumné centrum pre farmakológiu a toxikológiu, Inštitút pre vývoj liečivých rastlín, Čínska akadémia lekárskych vied a Pekinská spojená lekárska univerzita, Peking, 100193, Čína.

Zhrnutie: Čierna Maca nakoniec zlepšila experimentálne zhoršenie pamäte vyvolané ovarektómiou sčasti vďaka svojim antioxidačnými účinkom a Ache inhibičným účinkom.

Maca a menopauza

Maca (Lepidium meyenii) na liečbu symptómov menopauzy: Systematický prehľad. Lee MS, Shin BC, Yang EJ, Lim HJ, Ernst E. Divízia štandardného výskumu, Kórejský Inštitút orientálnej Medicíny , Daejeon, Južná Kórea.

Prehľad: Preskúmali sme 17 databáz od ich začiatku po jún 2011 a zaradili všetky náhodné klinické testy (RCT), ktoré porovnávali akýkoľvek typ intervencie založenej na Mace s placebom z hľadiska liečby symptómov menopauzy. Všetky štúdie boli hodnotené z hľadiska metodologickej kvality použitím Cochranovho hodnotiaceho nástroja tzv. “rizika systémovej chyby”. Štyri RCT splnili všetky kritéria zaradenia. Tieto RCT otestovali vplyvy Macy na symptómy menopauzy u zdravých perimenopauzálnych, skorých postmenopauzálnych a neskorých postmenopauzálnych žien. Použitím Kuppermanovho menopauzálneho indexu a Klimakterickej škály podľa Greeneho, všetky RCT preukázali priaznivé účinky Macy.

TIP: Zaujíma Vás táto téma? Tak práve pre Vás som publikoval článok MACA – prírodný liek na menopauzu
Databáza PubMedu obsahuje množstvo vedeckých článkov o Mace peruánskej

Databáza PubMed-u obsahuje množstvo vedeckých článkov o Mace peruánskej

Maca a prostata

Vplyv červenej Macy (Lepidium meyenii) na hladinu zinku v prostate u potkanov s prostatickou hyperpláziou vyvolanou testosterónom. Gonzales C, Leiva-Revilla J, Rubio J, Gasco M, Gonzales GF.  Katedra biológie a fyziologických vied, Fakulta prírodných vied a filozofie a Inštitút výskumu nadmorských výšok, Peruánska univerzita Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Zhrnutie: Červená Maca podaná od 1. dňa do 14. dňa zredukovala veľkosť prostaty a hladiny zinku u potkanov s prostatickou hyperpláziou vyvolanou testosterónom.

Antagonistický vplyv červenej Macy (Lepidium meyenii) na prostatickú hyperpláziu u dospelých myší. Gonzales GF, Gasco M, Malheiros-Pereira A, Gonzales-Castañeda C. Fakulta prírodných vied a filozofie, Inštitút výskumu nadmorských výšok, Peruánska univerzita Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Zhrnutie: Plodiny z rodu Lepidium preukázali, že majú vplyv na veľkosť prostaty. Červená Maca zredukovala hmotnosť prostaty počas 21 dní liečby. Hmotnosti semenných vačkov, semmeníkov a nadsemenníkov neboli ovplyvnené liečbou pomocou červenej Macy. Redukcia veľkosti prostaty červenou Macou bola 1.59 násobná.

Maca a sexuálna funkcia

Maca (L. meyenii) na zlepšenie sexuálnej funkcie: systematický prehľad. Shin BC, Lee MS, Yang EJ, Lim HS, Ernst E. Divízia klinickej medicíny, Škola orientálnej medicíny, Národná univerzita Pusan, Yangsan, Južná Kórea.

Zhrnutie: Dva RCT (náhodné klinické testy) naznačili významne pozitívny účinok Macy na sexuálnu dysfunkciu /sexuálnu túžbu  u zdravých menopauzálnych žien alebo na sexuálny apetít u zdravých dospelých mužov, zatiaľ čo ostatné RCT nepreukázali žiadne účinky u zdravých cyklistov. Ďalšie RCT vyhodnotili účinky Macy u pacientov s erektilnou dysfunkciou s použitím medzinárodného Dotazníka sexuálneho zdravia muža (IIEF-5) a preukázali významné účinky. Vyžadujú sa však precíznejšie štúdia.

Subjektívne účinky extraktu Lepidium meyenii (Maca) na zdravie a sexuálny výkon u pacientov s miernou erektilnou dysfunkciou: náhodný, dvojitý slepý klinický test. Zenico T, Cicero AF, Valmorri L, Mercuriali M, Bercovich E. Katedra urológie, Nemocnica Morgagni-Pierantoni, Forlì, Taliansko.

Zhrnutie: Naše údaje záverom podčiarkujú malý ale významný účinok prijímania Macy na subjektívne vnímanie všeobecného a sexuálneho zdravia u dospelých pacientov s miernou erektilnou dysfunkciou.

Dvojité slepé, náhodné, skúšobné dávku – zisťovacie štúdium  o koreni Maca (L. meyenii) pre „riadenie“ sexuálnej dysfunkcie vyvolanej SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu). Dording CM, Fisher L, Papakostas G, Farabaugh A, Sonawalla S, Fava M, Mischoulon D.  Program výskumu a klinickej depresii, Katedra psychiatrie, Massachusetts nemocnica, Boston, MA 02114, USA.

Zhrnutie: Koreň Macy môže zmierniť sexuálnu dysfunkciu vyvolanú SSRI a môže tam byť aj prítomný účinok súvisiaci s dávkovaním. Maca môže mať taktiež prospešný účinok na libido.

TIP: Prečítajte si reálne skúsenosti mužov a žien s užívaním Macy na podporu sexuálnych funkcií

Maca a ochrana pokožky

Fotoochrana proti UVB  (vyvolanému oxidatívnemu stresu a epidermálnemu poškodeniu u myší) s použitím listov z troch rôznych odrôd Macy (Lepidium meyenii). Gonzales-Castañeda C, Rivera V, Chirinos AL, Evelson P, Gonzales GF.  Fakulta prírodných vied a filozofie, Katedra biológie a fyziologických vied, Peruánska Univerzita Cayetano Herediam Lima, Peru.

Zhrnutie: Myši kŕmené čiernou Macou preukázali najvyššie hladiny superoxidu dismutázy, a myši kŕmené čiernou a žltou Macou preukázali vyššie hladiny katalázy v pokožke, zatiaľ čo červená Maca ochránila pokožku a pečeň pred výrazným zvýšením činnosti peroxidácie lipidov pozorovanej u zvierat, ktoré chránené neboli.

Stonkové články Macy (Lepidium meyenii), plodiny peruánskych výšin, chránia pred  poškodením pokožky u potkanov vyvolaným ultrafialovým žiarením A, B, C. Gonzales-Castañeda C, Gonzales GF. Katedra biológie a fyziologických vied, Fakulta prírodných vied a filozofie, Peruánska Univerzita Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Zhrnutie: Extrakty z Macy chránia pokožku potkanov pred UV žiarením a môžu byť považované za alternatívne zdroje ochrany proti ultrafialovému žiareniu.

TOPlist