Spermiogram: Ako prebieha vyšetrenie a čo vás pri ňom čaká

Spermiogram je iný názov pre analýzu semena. Práve toto vyšetrenie je úplným základom vyšetrenia mužskej plodnosti, pretože na to, aby bol muž schopný splodiť dieťa, musia byť jeho spermie a semeno v poriadku.

V tomto článku vám priblížim, čo sa vlastne pri spermiograme analyzuje, čo od tohto vyšetrenia môžete očakávať a na čo by ste sa mali pripraviť.

Ako vyšetrenie prebieha

Prvým krokom pri vyšetrení spermiogramu je odobratie vzorky semena. Ejakulát sa získava masturbáciou, ktorej by mala predchádzať krátka sexuálna abstinencia, aspoň po dobu 3 dní. Okrem toho by muž nemal pred vyšetrením piť alkohol, užívať drogy či lieky a prípravky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky spermiogramu.

Semeno sa odoberá do vopred pripravenej sterilnej nádoby. Ideálny je odber vzorky semena priamo na mieste vykonávania vyšetrenia, pretože tepelné podmienky počas transportu by mohli vzorku poškodiť a skresliť tak výsledky spermiogramu. Väčšinou je však možné vzorku priniesť aj z domu. Musíte si ale zabezpečiť vhodnú nádobu na odber.

Po odbere semena sú otestované všetky potrebné parametre. Výsledky sú následne oznámené a vysvetlené testovanému mužovi. Po vyšetrení spermiogramu môže byť vhodné vykonať ďalšie nadväzujúce vyšetrenia, ktorým sa budem venovať neskôr.

PRODUKTY PRE INTÍMNE ZDRAVIE MUŽA
Vitamíny na podporu tvorby semena PONUKA
Vitamíny na podporu plodnosti muža PONUKA
Vitamíny na podporu erekcie a libida PONUKA

Ako sa na spermiogram pripraviť

Príprava na vyšetrenie spermiogramu je vo svojej podstate veľmi jednoduchá. Všetko, čo musíte urobiť, je dodržať predpoklady, ktoré som spomínal vyššie (sexuálna abstinencia, vyhýbanie sa alkoholu, drogám, liekom atď.).

Niektorí muži môžu mať problémy s psychikou. Masturbácia a následná ejakulácia do sterilnej nádoby môže byť psychicky náročnou činnosťou, ktorá vám nemusí byť príjemná. Preto je dôležité psychicky sa pripraviť na vyšetrenie. Pomôcť vám môže aj prítomnosť partnerky a jej podpora pri tomto vyšetrení.

Spoľahlivosť spermiogramu

Množstvo spermií v ejakuláte, ako aj ďalšie dôležité parametre, sa môžu zo dňa na deň líšiť. Jedno vyšetrenie spermiogramu preto nie je spravidla dostačujúce a smerodajné.

Pre spoľahlivosť výsledkov sa odporúča vyšetrenie spermiogramu opakovať

Pre spoľahlivosť výsledkov sa odporúča vyšetrenie spermiogramu opakovať

Kvôli tomu je odporúčané spermiogram aspoň niekoľkokrát zopakovať (2 až 3-krát), aby boli jeho výsledky spoľahlivejšie. Jednotlivé vyšetrenia by nemali byť vykonané ihneď po sebe, ale aspoň s týždňovým odstupom.

Čo sa pri spermiograme skúma

Pri spermiograme sa testujú tieto vlastnosti ejakulátu a spermií:

 • Objem ejakulátu
 • Konzistencia ejakulátu
 • pH ejakulátu
 • Farba a vzhľad ejakulátu
 • Počet spermií v ejakuláte
 • Životnosť spermií
 • Pohyblivosť spermií
 • Morfológia spermií
 • Obsah rôznych látok v semene

Nižšie nájdete bližšie informácie o jednotlivých vlastnostiach spermií a ejakulátu, ako aj to, kvôli čomu sú dôležité pre plodnosť.

Objem ejakulátu

Objem ejakulátu by nemal byť príliš malý. Bežné množstvo sa pohybuje v rozmedzí 2 až 6 mililitrov, čo je možné prirovnať zhruba k čajovej lyžičke. V prípade, že je objem ejakulátu menší, môže to byť znamením toho, že niečo nie je v poriadku.

Samotný objem ejakulátu však nie je dostačujúcim ukazovateľom plodnosti. Na to, aby bol muž plodný, musí semeno obsahovať dostatočné množstvo spermií.

Konzistencia ejakulátu

Konzistencia ejakulátu je pre oplodnenie taktiež dôležitá, aj keď sa to tak nemusí na prvý pohľad zdať. Táto vlastnosť ejakulátu je podstatná preto, že správna konzistencia umožňuje spermiám pohybovať sa správnym spôsobom a dostať sa k vajíčku.

Určitý čas po ejakulácií dochádza k skvapalneniu semena. Ak sa to nestane, niečo nie je v poriadku a spermie nemusia byť schopné sa voľne pohybovať.

POZNÁMKA: Podľa výsledkov výskumov má Maca peruánska kladný vplyv na kvalitu, počet a pohyblivosť spermií. Mnohí užívatelia s ňou majú pozitívne skúsenosti. Ja užívam Macu vo forme prášku.

pH ejakulátu

pH ejakulátu by malo byť zásadité, čo je dôležité kvôli procesom, ktoré prebiehajú po vstupe ejakulátu do vagíny, v ktorej je kyslé prostredie. Zásaditosť ejakulátu chráni samotné spermie pred poškodením kyslým prostredím vagíny. Kyslé prostredie spermie zabíja.

Farba a vzhľad ejakulátu

Farba ejakulátu nie je sama o sebe škodlivá, no netypické zafarbenie je spravidla znakom toho, že niečo nie je v poriadku.

Krv či iné netypické látky v semene spravidla poukazujú na infekciu v pohlavnej sústave či iné ochorenie, ktoré môže ovplyvniť aj plodnosť muža.

Počet spermií v ejakuláte

Počet spermií v ejakuláte je jedným z najdôležitejších vlastností ejakulátu. Je pravda, že na oplodnenie vajíčka stačí jedna spermia, no šanca, že sa akákoľvek samostatná spermia k vajíčku vôbec dostane je mizivá. Preto je dôležité, aby spermií bolo dostatočne veľa, pretože s vyšším počtom spermií sa zvyšuje aj pravdepodobnosť oplodnenia.

Pri vyhodnocovaní počtu spermií sa zohľadňujú iba živé spermie, pretože iba tie sú za vhodných podmienok schopné oplodniť vajíčko.

Životnosť spermií

Životnosť spermií musí byť dostatočne vysoká na to, aby mohlo dôjsť k oplodneniu vajíčka. Ak je životnosť spermie príliš nízka, nemusí cestu k vajíčku prežiť.

Toto vyšetrenie prebieha pomocou špeciálneho farbiva (Eosin), ktoré zafarbí iba mŕtve spermie a tie živé ostanú nezafarbené.

Pohyblivosť spermií

Pohyblivosť spermií musí byť dostatočná na to, aby sa spermie vedeli dopraviť k vajíčku. Keď sa spermie nedokážu pohybovať dostatočne rýchlo a správnym smerom, oplodnenie je veľmi nepravdepodobné alebo až nemožné.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa rozlišujú 4 úrovne pohyblivosti spermií:

 1. Rýchlo postupujúce spermie. Tieto spermie rýchlo a progresívne postupujú vpred.
 2. Pomaly postupujúce spermie. Tieto spermie taktiež postupujú vpred, avšak pomalšie.
 3. Nepostupujúce spermie. Tieto spermie sa síce pohybujú, no nepostupujú vpred. Spravidla sa pohybujú iba lokálne.
 4. Nepohybujúce sa spermie. Tieto spermie sa nepohybujú vôbec.

Morfológia spermií

Niektoré spermie môžu byť rôznymi spôsobmi deformované. Ak je deformovaných spermií priveľa, znižuje to šancu na oplodnenie.

Niektoré vlastnosti spermií, ktoré sa skúmajú pri spermiograme

Niektoré vlastnosti spermií, ktoré sa skúmajú pri spermiograme

Časté sú odchýlky od normálneho tvaru, ako napríklad dvojitá hlavička, dvojité bičíky, deformovaná hlavička atď. Pri teste sa skúmajú spermie a zisťuje sa, aký podiel z celkového počtu spermií má správnu morfológiu a koľko z nich je deformovaných.

Obsah rôznych látok v semene

Ďalej sa skúmajú rôzne látky, ktoré by v semene mali, respektíve nemali byť. Semeno by malo obsahovať fruktózu, ktorá slúži ako výživa pre spermie a dodáva im energiu potrebnú na pohyb smerom k vajíčku.

Existujú však aj látky, ktorých prítomnosť v semene je znamením toho, že niečo nie je v poriadku. Príkladmi takýchto látok sú napríklad biele krvinky, baktérie, prvoky atď.

Skúmaná je aj prítomnosť protilátok v semene, ktoré by mohli naznačovať imunologickú neplodnosť. Táto vlastnosť semena sa testuje tzv. MAR testom.

Aké hodnoty sú považované za normálne

Po otestovaní semena a nameraní hodnôt sa výsledky porovnávajú so základnými parametrami spermiogramu, ktoré stanovila WHO v roku 2010.

Za normálne sú považované tieto hodnoty:

 • Objem ejakulátu: 1,5 mililitra
 • Farba: biela
 • pH: viac ako 7,1
 • Koncentrácia spermií v ejakuláte: aspoň 15 miliónov na 1 mililiter
 • Celkový počet spermií: aspoň 39 miliónov
 • Podiel pohyblivých spermií: aspoň 40 %
 • Podiel spermií s progresívnym pohybom: aspoň 32 %
 • Morfológia spermií: viac ako 4 % s normálnou stavbou
 • Životnosť: aspoň 58 % živých spermií
 • Biele krvinky: menej ako 1 milión
 • MAR test: menej ako 50 %

Možné výsledky vyšetrenia spermiogramu

Po analýze spermií a semena je stanovená diagnóza. Muž môže byť diagnostikovaný jednou či viacerými z týchto diagnóz:

 • Normospermia (normozoospermia) – Všetky namerané hodnoty sú v poriadku.
 • Aspermia – K ejakulácii vôbec nedochádza.
 • Hypospermia – Malý objem ejakulátu (pod 1,5 ml).
 • Hyperspermia – Abnormálne veľký objem ejakulátu.
 • Azoospermia – V ejakuláte nie sú žiadne spermie.
 • Oligozoospermia – Koncentrácia spermií v ejakuláte je nižšia ako 15 miliónov na mililiter.
 • Astenozoospermia – Podiel pohyblivých spermií je nižší ako 40 % alebo podiel spermií s progresívnym pohybom je nižší ako 32 %.
 • Teratozoospermia – Menej ako 4 % spermií má normálnu stavbu.
 • Kryptozoospermia – Extrémne malý počet spermií v ejakuláte. Spermie nie sú zistiteľné v čerstvej vzorke, ale až po centrifugácii.
 • Nekrozoospermia – Príliš nízky podiel živých spermií v ejakuláte.
 • Leukocytozoospermia – Ejakulát obsahuje biele krvinky.
 • Hematozoospermia – Ejakulát obsahuje červené krvinky.
Chcete podporiť Vašu potenciu a kvalitu spermií?
Unikátny balíček troch produktov, ktoré (mimo iného) podporia tvorbu spermií a vylepšia váš spermiogram. Momentálne podobný balíček nájdete ťažko a navyše od slovenského výrobcu.

Produkty na vylepšenie spermiogramu

Pozeral som na zloženie, keďže už dlhší čas sa snažíme s manželkou o dieťa a také trojbalenie som nikde nenašiel, palec hore. Po týždni už cítim zvýšenie energie a nárast vitality. Tak nám držte palce, nech to pomôže aj k bábätku.

Vyšetrenie spermiogramu nie je vždy dostačujúce

Spermiogram môže veľmi dobre naznačiť, či sú spermie muža schopné oplodniť vajíčko. Nie je však jediným testom mužskej plodnosti. Jeho abnormálne výsledky svedčia o neplodnosti muža, no pri tom vyšetrenie mužskej plodnosti nekončí.

Spermiogram totiž často nie je schopný určiť, čím je neplodnosť muža spôsobená. Tá môže byť spôsobená veľkým množstvom možných príčin mužskej neplodnosti.

Po zistení abnormálnych výsledkov spermiogramu je možné odhaliť príčinu neplodnosti ďalšími vyšetreniami ako:

 • Vyšetrenie mužských genitálií – penisu, prostaty a semenníkov
 • Genetické vyšetrenie
 • Hormonálne vyšetrenie
 • Vyšetrenie moču po ejakulácii
 • Imunologické vyšetrenie

Prekážkou pri pokusoch o počatie môže byť aj alergia ženy na partnerove spermie.

Video

Vyšetrite sa sami v súkromí vášho domova

Vyšetrenie spermiogramu je bezbolestné, no napriek tomu je pre väčšinu mužov nepríjemné a najradšej by sa mu vyhli. V prípade záujmu si môžete otestovať spermiogram doma pomocou domáceho testu plodnosti pre mužov.

Vďaka sade na domáce testovanie môžete získať predstavu o kvalite vašich spermií aj bez návštevy lekára. Myslite však na to, že nič nenahradí odborný pohľad lekára na vašu plodnosť ako celok. Ak sa vám výsledky domáceho testu mužskej plodnosti nebudú pozdávať, obráťte sa na vášho lekára, ktorý vám najlepšie poradí a pomôže.

Zdroje:

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

TOPlist