Spermie – kompletná príručka

Spermie, mužské pohlavné bunky, sú veľmi dôležité pre život. Zastávajú kľúčovú úlohu pri rozmnožovaní, kvôli čomu by ľudský život bez nich nemohol existovať a šíriť sa. Aj napriek ich významu však o nich mnoho ľudí nevie skoro nič.

Cieľom tohto článku je podať vám všetky dôležité informácie, ktoré by ste o mužských pohlavných bunkách mali mať, aby ste boli schopní pozitívne ovplyvňovať ich zdravie.

PRODUKTY PRE INTÍMNE ZDRAVIE MUŽA
Vitamíny na podporu tvorby semena PONUKA
Vitamíny na podporu plodnosti muža PONUKA
Vitamíny na podporu erekcie a libida PONUKA

Spermie a ich morfológia

Spermie sú mužské pohlavné bunky, ktoré dosahujú u človeka dĺžku približne 50 μm (mikrometrov). Skladajú sa z 2 hlavných častí:

 • Hlavička má oválny tvar a obsahuje genetický materiál potrebný na oplodnenie vajíčka. Z prednej časti je pokrytá tzv. akrozómom, ktorý obsahuje látky potrebné na prienik spermie do vajíčka.
 • Bičík zabezpečuje pohyb spermie smerom k vajíčku, respektíve pohyb spermie vo všeobecnosti. Skladá sa zo stredného segmentu, hlavného segmentu a koncového segmentu. Stredný segment je najbližšie k hlavičke a nachádzajú sa na ňom mitochondrie, ktoré spermii dodávajú energiu potrebnú na pohyb.
Spermie a vajíčko : Oplodnenie

Spermie a vajíčko : Oplodnenie

Morfológia spermií môže byť rôznymi spôsobmi narušená, čo môže ovplyvňovať aj plodnosť muža. Stav, pri ktorom sa v ejakuláte nachádza príliš nízke množstvo spermií s normálnou stavbou, sa označuje ako teratozoospermia.

Ejakulát

Pri ejakulácii sa okrem samotných spermií z tela vylučujú ďalšie látky, ktoré sú produkované viacerými časťami rozmnožovacej sústavy muža. Tekutina, ktorá sa pri ejakulácií dostáva von z tela, sa označuje pojmom ejakulát či semeno.

Zloženie ejakulátu

Samotné spermie tvoria iba zopár percent objemu ejakulátu. Väčšina objemu je tvorená ďalšími látkami. Ejakulát obsahuje:

 • Spermie
 • Bielkoviny
 • Fruktózu
 • Vitamíny a minerály
 • Hormóny

Účelom tohto zloženia ejakulátu je vyživovať samotné spermie a vytvárať im ideálne podmienky pre oplodnenie vajíčka. Fruktóza slúži ako zdroj energie pre spermie, zatiaľ čo ďalšie látky vytvárajú zásadité prostredie, ktoré je potrebné na to, aby sa mohli spermie dostať až k vajíčku a oplodniť ho.

Množstvo ejakulátu

Normálne množstvo ejakulátu z jednej ejakulácie sa pohybuje na úrovni jednej čajovej lyžičky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mal objem semena byť aspoň 1,5 mililitra.

Stav, pri ktorom je množstvo ejakulátu nižšie ako 1,5 mililitra, sa nazýva hypospermia. Pokiaľ k ejakulácii vôbec nedochádza, ide o stav s názvom aspermia.

Vzhľad ejakulátu

Dobrým ukazovateľom kvality ejakulátu je aj jeho vzhľad. Ejakulát by mal spĺňať tieto vlastnosti:

 • Ejakulát by mal byť jednoliaty. Nemali by v ňom byť žiadne netradičné odchýlky či štruktúry.
 • Ejakulát by mal mať bielu až bledošedú farbu, prípadne so žltým nádychom. Hnedé či červené sfarbenie je spravidla znakom, že niečo nie je v poriadku.
 • Ejakulát by sa mal krátko po ejakulácii začať zrážať a neskôr opäť skvapalnieť. Proces skvapalňovania je veľmi dôležitý, pretože vytvára spermiám dobré prostredie na rýchly a progresívny pohyb.

Odchýlky od týchto vlastností môžu byť krátkodobo v poriadku, no ak sa opakujú, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc. Vzhľad ejakulátu môže byť ovplyvnený napríklad prítomnosťou červených krviniek (hematozoospermia) alebo bielych krviniek (leukocytozoospermia).

Tvorba spermií a ejakulátu

Tvorba spermií sa inak nazýva aj spermiogenéza. Spermie vznikajú zo zárodočných buniek v semenníkoch, konkrétne v semenotvorných kanálikoch. Medzi týmito kanálikmi sa nachádzajú bunky, ktoré produkujú testosterón a vyživujú a podporujú tvoriace sa spermie, aby sa mohli dostatočne a riadne vyvinúť. Vyvinuté spermie sa ukladajú v nadsemenníkoch.

INDOL3C PRE INTÍMNE ZDRAVIE PARTNEROV

indol3c-120

 • Odporúčajú gynekológovia i urológovia
 • Mnoho pozitívnych skúseností
 • V oficiálnom e-shope získate 10% zľavu pri použití zľavového kódu „indol2019“, doprava je ZADARMO
 • Pomáha pri zdravotných problémoch ako sú cysty, myómy, PMS, HPV, genitálne bradavice, onkologické ochorenia, zväčšená prostata a iné ..
 • Napomáha vyrovnávať hormonálne hladiny žien i mužov, čím okrem iného zvyšuje šancu na otehotnenie

Vývoj spermií v semenníkoch trvá približne 2 mesiace, pričom následne ďalších približne 10 dní trvá, kým sa spermie dostanú do semenovodu a sú pripravené na ejakuláciu. Spermie sa však tvoria neustále, každý deň ich je za normálnych okolností vytvorených až niekoľko sto miliónov.

Okrem semenníkov sú pri tvorbe ejakulátu dôležité aj semenné vačky a prostata. Tie sa podieľajú na tvorbe ďalších látok, ktoré spolu so spermiami tvoria ejakulát. Pri ejakulácii putujú spermie najprv semenovodmi k prostate a semenným vačkom a následne ďalej močovou trubicou von z tela.

Ak je proces tvorby spermií akýmkoľvek spôsobom narušený, môže to spôsobovať neplodnosť muža. V niektorých prípadoch nemusí k spermiogenéze vôbec dochádzať.

Ideálna teplota pre vývin spermií

Spermie potrebujú pre správny vývin teplotu, ktorá je o pár stupňov nižšia ako teplota zvyšku tela. Preto sú semenníky zostúpené z tela a pomocou špeciálnych svalov sa priťahujú a odťahujú, vďaka čomu je regulovaná ich teplota.

Bohužiaľ, tento termoregulačný mechanizmus má svoje obmedzenia. Nesprávne návyky môžu nadmerne zvyšovať teplotu semenníkov, kvôli čomu môže byť narušená tvorba spermií. Prečítajte si viac o tom, ako môže nadmerná teplota zabíjať spermie.

Životnosť spermií

Životnosť spermií sa líši v závislosti na tom, v akom prostredí sa nachádzajú:

 • V mužskom tele sú spermie schopné prežiť relatívne dlho. Po určitom čase bez ejakulácie začnú umierať, avšak vďaka neustálej tvorbe nových spermií sú zásoby dopĺňané.
 • Na suchom povrchu alebo v suchom prostredí mimo tela prežijú spermie iba veľmi krátko. Dobrým ukazovateľom je to, či je semeno po ejakulácií ešte tekuté, alebo už uschlo. Ak už ejakulát uschol, sú spermie mŕtve.
 • Vo vlhkom a teplom prostredí mimo tela prežijú spermie dlhšie ako v suchom prostredí. Práve takéto prostredie im totiž vyhovuje.
 • V ženskom tele po ejakulácií môžu spermie prežiť dokonca až 5 dní. Spermie sú biologicky prispôsobené tak, aby v ženskom tele prežili čo najdlhšie a maximalizovali tak šancu na oplodnenie.

Pokiaľ je normálna životnosť spermií narušená, môže to mať negatívny vplyv na plodnosť muža. Príliš nízky podiel živých spermií v ejakuláte sa označuje ako nekrozoospermia.

Počet spermií

Počet spermií v ejakuláte je veľmi dôležitý. Je totiž jedným z hlavných ukazovateľov mužskej plodnosti. Na to, aby mohlo dôjsť k oplodneniu, je síce potrebná iba jedna spermia, no ich dostatočný počet zvyšuje šancu na to, že sa to podarí.

Tvorba dostatočného množstva spermií je pre plodnosť mužov zásadná

Tvorba dostatočného množstva spermií je pre plodnosť mužov zásadná

V jednom mililitri semena sa, v prípade, že ich tvorba nie je nijakým spôsobom narušená, nachádzajú desiatky miliónov spermií. Podľa WHO je počet spermií dostatočný, keď sa v mililitri semena nachádza aspoň 15 miliónov spermií.

Nižšie hodnoty počtu spermií môžu spôsobovať problémy pri snahe o počatie dieťaťa či dokonca úplnú mužskú neplodnosť. Príliš nízka koncentrácia spermií v ejakuláte sa označuje ako oligozoospermia. Stav s extrémne nízkym počtom spermií v ejakuláte sa nazýva kryptozoospermia. Pokiaľ v ejakuláte nie sú žiadne spermie, ide o stav s názvom azoospermia.

Pohyblivosť (motilita) spermií

Ďalším kľúčovým faktorom je pohyblivosť spermií. Tá je dôležitá preto, že spermie musia kvôli oplodneniu prejsť veľmi dlhú cestu k ženskému vajíčku. Preto musia byť schopné progresívne sa pohybovať a postupovať smerom k svojmu cieľu.

Celkovo existujú 4 typy pohyblivosti spermií:

 • Stupeň A – Tieto spermie sa pohybujú progresívne, teda priamočiaro napred. Ide o najlepších „plavcov“, ktorí majú najvyššiu šancu, že sa dostanú k vajíčku. Podiel spermií stupňa A by mal byť v ideálnom prípade čo najvyšší.
 • Stupeň B – Spermie stupňa B sa síce pohybujú napred, no nie priamočiaro. Ich trasa je vlnitá, kvôli čomu sa k vajíčku dostávajú náročnejšie a pomalšie. Stále sa však s relatívne vysokou šancou môžu dostať až k vajíčku.
 • Stupeň C – Spermie so stupňom pohyblivosti C sa pohybujú, no nenapredujú smerom k vajíčku. Namiesto toho sa pohybujú na mieste, respektíve je ich trasa chaotická alebo v tvare kruhu.
 • Stupeň D – Spermie so stupňom pohyblivosti D sa nepohybujú vôbec.

Niekedy sa na označenie pohyblivosti spermií používa aj škála od 1 do 4, pričom čím je hodnota na tejto škále vyššia, tým sú spermie pohyblivejšie. Spermie s pohyblivosťou 4 korešpondujú so stupňom A, zatiaľ čo spermie s pohyblivosťou 1 sú vlastne spermie so stupňom pohyblivosti D.

Nedostatočná pohyblivosť spermií môže negatívne vplývať na plodnosť muža. Stav, pri ktorom je celkový podiel pohyblivých spermií (stupne A, B a C) nižší ako 40 % alebo podiel spermií s progresívnym pohybom (stupne A a B) nižší ako 32 %, je považovaný za nedostatočný a označuje sa ako astenozoospermia.

Spermiogram – vyšetrenie spermií

Vyšetrenie spermií sa označuje pojmom spermiogram. Pri tomto vyšetrení sa odoberie vzorka semena, ktorá je následne podrobená analýze. Výsledkom spermiogramu je detailný pohľad na dôležité vlastnosti spermií a semena, ktoré môžu vplývať na plodnosť muža.

Pri spermiograme sa sledujú vlastnosti ako:

 • Objem ejakulátu
 • Konzistencia ejakulátu
 • pH ejakulátu
 • Farba a vzhľad ejakulátu
 • Počet spermií v ejakuláte
 • Životnosť spermií
 • Pohyblivosť spermií
 • Morfológia spermií
 • Obsah rôznych látok v semene

Ako vyšetrenie prebieha, aké môžu byť jeho výsledky a aké ochorenia spermií môžu byť odhalené, si môžete prečítať v samostatnom článku o spermiograme.

Ako zlepšiť kvalitu a zdravie spermií

Aby boli vaše spermie kvalitné a zdravé, je dôležité, aby ste sa vyhýbali rôznym škodlivým faktorom, správne sa stravovali a žili zdravo. Prečítajte si viac o tom, čo robiť pre udržanie dostatočného množstva zdravých spermií.

Chcete podporiť Vašu potenciu a počet spermií?
Unikátny balíček troch produktov, ktoré (mimo iného) podporia tvorbu spermií a vylepšia váš spermiogram. Momentálne podobný balíček nájdete ťažko a navyše od slovenského výrobcu.

Produkty na vylepšenie spermiogramu

Pozeral som na zloženie, keďže už dlhší čas sa snažíme s manželkou o dieťa a také trojbalenie som nikde nenašiel, palec hore. Po týždni už cítim zvýšenie energie a nárast vitality. Tak nám držte palce, nech to pomôže aj k bábätku.

Nebojte sa navštíviť lekára

Zdravie spermií je pre plodnosť muža kľúčové. Ak máte podozrenie, že vaše spermie nie sú v poriadku, neváhajte navštíviť lekára a nechajte si poradiť. Diskusia s lekárom na tému spermií a ich zdravia vám môže pripadať nepríjemne, no naozaj sa nemáte čoho báť.

Zdroje:

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

TOPlist