Testosterón a jeho význam pre mužov a pre ženy

Testosterón je jeden z najdôležitejších ľudských hormónov. V organizme zastáva širokú škálu nezastupiteľných funkcií a výrazne ovplyvňuje množstvo prebiehajúcich procesov. Tento hormón býva spravidla spájaný výlučne s mužským telom, no v skutočnosti je veľmi dôležitý aj pre ženy.

V tomto článku zistíte, čo to vlastne testosterón je, ako vzniká, prečo je dôležitý, a aké funkcie zastáva v telách mužov a žien.

Čo to vlastne testosterón je?

Testosterón je hlavný mužský pohlavný hormón. Patrí do skupiny hormónov s názvom androgény. Tieto hormóny okrem iného riadia vývin a udržiavanie mužských pohlavných znakov a pohlavných orgánov. Testosterón však ovplyvňuje aj tvorbu svalov a kostí, ako aj chlpov a vlasov.

Ide síce o mužský pohlavný hormón, no testosterón je tvorený aj u žien, pre ktoré je taktiež veľmi dôležitý. Nie až tak, ako u mužov, no aj u žien môže mať znížená (prípadne zvýšená) hladina tohto hormónu negatívny dopad na život. Aj tomu sa budem v tomto článku venovať.

Tvorba testosterónu

Testosterón je v ľudskom tele tvorený prevažne v pohlavných orgánoch, no určitá časť tohto hormónu je tvorená aj v nadobličkách. Tvorba testosterónu sa líši v závislosti na pohlaví:

 • U mužov je drvivá väčšina (viac ako 95 %) testosterónu tvorená v semenníkoch, konkrétne činnosťou tzv. Leydigových buniek. Činnosť týchto buniek je riadená luteinizačným hormónom, ktorého sekrécia teda môže ovplyvniť hladinu testosterónu v mužskom tele. Zvyšok testosterónu je vylučovaný nadobličkami.
 • U žien prebieha tvorba testosterónu odlišne. Časť je tvorená nadobličkami, podobne ako u mužov, no zvyšok testosterónu je tvorený vo vaječníkoch. Počas tehotenstva je tento hormón produkovaný aj placentou. V ženskom tele sa spravidla nachádza približne 10 až 20-krát menej testosterónu ako v mužskom.

Tvorba testosterónu je ovplyvňovaná množstvom faktorov, pričom mnohé z nich priamo či nepriamo súvisia so životným štýlom. Týmto faktorom sa budem venovať neskôr.

NAJPREDÁVANEJŠIE TABLETKY NA EREKCIU
Proerecta PONUKA
eJoy PONUKA
Erexan PONUKA
Zerex PONUKA

Aká je zdravá hladina testosterónu?

Znížená hladina testosterónu je častým problémom, ktorý trápi mnohých mužov po celom svete. Viaceré zdroje tvrdia, že priemerná hladina testosterónu v mužskom tele sa postupne znižuje, čo môže mať v dlhodobom meradle nepriaznivý vplyv na zdravie mužov na celom svete.

Momentálne je za normálnu hladinu testosterónu u mužov považovaná hladina približne v rozmedzí 300 až 1000 nanogramov na deciliter (300 – 1000 ng/dl) krvi. Toto rozpätie je relatívne široké, no aj napriek tomu trpia mnohí muži nedostatkom testosterónu. Hladina tohto hormónu s pribúdajúcim vekom klesá, takže pri jej zisťovaní je potrebné zohľadniť aj vek.

 

U žien sa normálna hladina testosterónu pohybuje niekde v rozmedzí od 15 do 70 ng/dl. Podobne ako u mužov, aj u žien sa môže hladina testosterónu v tele s vekom znižovať.

Problémy s meraním a diagnostikou

Odhaľovanie nízkej hladiny testosterónu nie je jednoduché, pretože reakcie odlišných ľudských organizmov na rôzne hladiny tohto hormónu v krvi sa môžu výrazne líšiť. Je relatívne bežné, že osoba s nízkou hladinou testosterónu netrpí žiadnymi symptómami nedostatku testosterónu, zatiaľ čo iná osoba s normálnou hladinou nimi trpí.

Podľa odborníkov je na zistenie príčiny týchto nezrovnalostí či nájdenie lepšieho spôsobu merania hladiny testosterónu v organizme potrebný ďalší výskum.

Faktory ovplyvňujúce tvorbu a hladinu testosterónu v tele

Tvorba testosterónu u mužov a žien je ovplyvňovaná mnohými faktormi. V nasledujúcom zozname faktorov sa zameriam na mužov, no u žien sú faktory podobné.

Faktory ovplyvňujúce tvorbu a hladinu testosterónu:

 • Vek – Hladina testosterónu najprv s vekom rastie a vrcholí spravidla okolo 25. roku života. Po cca 30. roku života postupne klesá, približne o 1 % ročne. Tento jav je úplne normálny, no u niektorých mužov môže hladina testosterónu klesať nadmerne, čo im môže spôsobovať problémy prevažne sexuálneho charakteru.
 • Cvičenie a pohyb – Aktívne cvičenie môže ovplyvňovať hladinu testosterónu, a to oboma smermi. Silové cvičenie spravidla hladinu testosterónu zvyšuje, zatiaľ čo vytrvalostné cvičenie môže pôsobiť presne naopak a znižovať ju.
 • Výživa – Viaceré zložky potravy vplývajú na tvorbu a hladinu testosterónu v tele. Príkladom takýchto látok je napríklad vitamín A, vitamín D a zinok. Okrem toho existuje množstvo potravinových doplnkov, ktorých primárnym účelom je zvyšovanie hladiny testosterónu v organizme.
 • Telesná hmotnosť – Zníženie telesnej hmotnosti môže mať za následok zvýšenie hladiny testosterónu. V tukových bunkách sa totiž vytvára enzým, ktorý pretvára testosterón na jeden zo ženských pohlavných hormónov.

Samozrejme, tvorba testosterónu je ovplyvňovaná aj mnohými inými faktormi, no tie vyššie uvedené sú najdôležitejšie. Medzi ďalšie faktory patrí napríklad spánok či užívanie rôznych liekov.

Význam a funkcie testosterónu u mužov

V mužskom tele zastáva testosterón širokú škálu funkcií, z ktorých mnohé priamo súvisia so sexualitou, zatiaľ čo iné sú všeobecnejšie a ovplyvňujú celkový stav organizmu.

Vývoj pohlavných orgánov a znakov

Testosterón je zodpovedný za vývin pohlavných orgánov, ktorý začína už počas tehotenstva. Konkrétne riadi vývin penisu a semenníkov a ich dozrievanie.

Testosterón vplýva na vývoj mužských pohlavných znakov

Testosterón vplýva na vývoj mužských pohlavných znakov

Okrem tvorby samotných pohlavných orgánov riadi testosterón vývin druhotných pohlavných znakov, čo sa prejavuje najmä v období puberty, kedy je hladina testosterónu vysoká. Medzi tieto znaky patrí napríklad hrubnutie hlasu či rast ochlpenia na tvári a iných častiach tela.

Tvorba spermií

Tvorba spermií je jednou z najdôležitejších funkcií testosterónu v tele. Testosterón je totiž pre normálny priebeh spermatogenézy nevyhnutný. Aktivuje gény v Sertoliho bunkách, ktoré vytvárajú prostredie vhodné na diferenciáciu zárodočných buniek a následnú tvorbu spermií.

Keďže spermie sú základom mužskej plodnosti a testosterón ovplyvňuje ich tvorbu, dá sa povedať, že správna hladina testosterónu je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich mužskú plodnosť. Bez testosterónu muži nie sú schopní produkovať zdravé spermie a teda ani splodiť potomka.

PRODUKTY PRE INTÍMNE ZDRAVIE MUŽA
Vitamíny na podporu tvorby semena PONUKA
Vitamíny na podporu plodnosti muža PONUKA
Vitamíny na podporu erekcie a libida PONUKA

Libido a sexuálna výkonnosť

Testosterón taktiež vplýva na mnohé ďalšie procesy v tele, ktoré súvisia so sexualitou:

 • Libido a chuť na sex
 • Pocity vzrušenia
 • Nástup a udržanie erekcie
 • Sexuálna výkonnosť

Nízka hladina testosterónu teda môže výrazne ovplyvniť sexuálny život muža a jeho partnerky.

Svaly a kosti

Testosterón ovplyvňuje formovanie postavy a rast kostí, svalových a tukových buniek. Ovplyvňuje tvorbu kostí, čím vplýva aj na celkovú výšku človeka. Okrem toho zvyšuje hustotu kostí, čím prispieva aj k rastu ich pevnosti a odolnosti voči mechanickému poškodeniu.

Rovnako ovplyvňuje aj tvorbu a rast svalov, vďaka čomu sa zvyšuje aj ich sila. Cielené zvyšovanie hladiny testosterónu môže pomôcť pri budovaní svalstva, avšak výsledky štúdií naznačujú, že tento efekt sa dostaví až po prekročení hranice „normálnej“ hladiny tohto hormónu v organizme.

Mentálne zdravie

Mnohé kognitívne funkcie sú u ľudí taktiež ovplyvnené testosterónom. Tento hormón ovplyvňuje mentálne funkcie, ako napríklad pamäť, schopnosť udržať pozornosť či priestorovú orientáciu.

Práve kvôli vplyvu na pamäť a ďalšie kognitívne funkcie sa o testosteróne hovorí ako o účinnej prevencii voči Alzheimerovej chorobe. Výsledky výskumov naznačujú, že príliš nízka hladina testosterónu by mohla byť rizikovým faktorom vzniku tohto ochorenia.

Ďalšie publikácie naznačujú, že na kognitívne funkcie by okrem príliš nízkej hladiny testosterónu mohla negatívne pôsobiť aj príliš vysoká hladina tohto hormónu.

Význam a funkcie testosterónu u žien

Mnohé z vyššie uvedených funkcií testosterónu sú u žien rovnako dôležité ako u mužov:

 • U žien testosterón taktiež vplýva na libido, chuť na sex a pocity vzrušenia.
 • Aj u žien má testosterón vplyv na rast kostí a ich pevnosť. Rovnako ovplyvňuje aj rast svalovej hmoty.
 • Aj u žien vplýva testosterón na mentálne zdravie.

Hladina testosterónu je síce u žien omnoho nižšia ako u mužov, to ale neznamená, že by pre ne tento hormón nebol dôležitý. Spevňuje ich kosti, chráni ich mozgy a hlavne vplýva na sexualitu a plodnosť okrem iného tým, že zvyšuje ich chuť na sex a podporuje zdravý sexuálny život.

Okrem toho je správna hladina testosterónu dôležitá pre zachovanie hormonálnej rovnováhy v tele, ktorej narušenie môže mať negatívny dopad nielen na ženskú plodnosť.

Nízka hladina testosterónu

Nedostatok testosterónu je stav, ktorý trápi milióny mužov (aj žien) po celom svete. Prejavuje sa týmito symptómami:

 • Znížená chuť na sex, nízke libido, u mužov prípadne aj poruchy erekcie
 • Nedostatok energie
 • Návaly tepla a chladu
 • Problémy so spánkom
 • Znížené množstvo ochlpenia na tele
 • Náladovosť
 • Znížená pevnosť kostí
 • Úbytok svalovej hmoty
 • Zlá nálada, depresia, neschopnosť sústrediť sa
 • U mužov aj zmenšenie semenníkov

Nízka hladina testosterónu môže byť spôsobená relatívne širokým spektrom príčin. Medzi najčastejšie príčiny zníženej hladiny a tvorby testosterónu patria tieto:

 • Poranenie, infekcia či iný spôsob poškodenia semenníkov (u mužov)
 • Rakovina semenníkov (u mužov)
 • Ochorenie či poškodenie funkcie žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré ovplyvňujú tvorbu testosterónu či iných hormónov
 • Liečba rakoviny, konkrétne chemoterapia a rádioterapia
 • Genetika
 • Užívané lieky
 • Starnutie
Na hladinu testosterónu má vplyv aj spánok

Na hladinu testosterónu má vplyv aj spánok

Odhalenie konkrétnej príčiny zníženej hladiny testosterónu je často relatívne náročné, no v niektorých prípadoch môže jej nájdenie a odstránenie dostať hladinu testosterónu späť na prijateľnú hodnotu.

Zvýšenie hladiny testosterónu

Liečba nedostatku testosterónu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Častá metóda, ktorá sa používa pri zníženej tvorbe testosterónu, je tzv. testosterónová substitučná terapia. Pri tomto spôsobe liečby je do tela dodávaná náhrada prirodzeného testosterónu, ktorý má zastúpiť jeho funkciu a odstrániť symptómy nízkej hladiny testosterónu.

Pri testosterónovej substitučnej terapii sú používané nasledovné formy náhrady testosterónu:

 • Testosterónové náplaste sa spravidla raz denne aplikujú na pokožku hornej časti tela a postupne do tela cez kožu vylučujú testosterón.
 • Testosterónový gél sa natiera spravidla na pokožku. Testosterón sa pri jeho použití do tela dostáva podobne ako pri náplastiach.
 • Testosterónové ústne náplaste väčšinou fungujú tak, že sa prilepia na určité miesto v ústach a postupne vylučujú testosterón, ktorý sa cez sliznicu v ústach dostáva do organizmu.
 • Testosterónové injekcie sa vstrekujú do svalovej hmoty, z ktorej sa následne testosterón postupne vstrebáva a dostáva do zvyšku organizmu.
 • Testosterónové implantáty sa aplikujú do mäkkého tkaniva a postupne uvoľňujú testosterón do organizmu.

Bohužiaľ, testosterónová substitučná terapia nie je ideálnym riešením, pretože môže mať nepríjemné vedľajšie účinky a jej dlhodobé účinky na organizmus zatiaľ nie sú dôkladne preskúmané. Medzi možné vedľajšie účinky testosterónovej substitučnej terapie patrí:

 • Zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín
 • Zvýšené riziko mŕtvice
 • Akné
 • Spánkové apnoe
 • Zväčšenie pŕs

Posledné 3 menované vedľajšie účinky nepredstavujú závažné zdravotné riziko, no stále môžu byť nepríjemné. Dobrou správou je, že po ukončení testosterónovej substitučnej terapie tieto nežiaduce javy väčšinou zmiznú.

Prirodzené zvýšenie hladiny testosterónu

Kvôli nežiaducim účinkom a nepreskúmaným dlhodobým vplyvom na organizmus sa mnohí ľudia snažia vyhnúť testosterónovej substitučnej terapii a skúšajú prísť na to, ako prirodzene zvýšiť hladinu testosterónu.

Medzi prirodzené spôsoby liečby nízkej hladiny testosterónu patria napríklad tieto:

 • Aktívny životný štýl
 • Regulácia telesnej hmotnosti
 • Kvalitná strava so všetkými potrebnými látkami
 • Výživové doplnky
 • Kvalitný spánok
 • Snaha o život bez stresu

Samozrejme, tieto prirodzené spôsoby zvyšovania testosterónu nemusia byť účinné pre každého, a to hlavne pri závažných prípadoch. Avšak, mnohým ľuďom tieto spôsoby liečby pomohli a možno pomôžu aj vám.

Poznámka: Na tému zvyšovania hladiny testosterónu som napísal rozsiahly článok, ktorý vám priblíži konkrétne kroky, ako zvýšiť hladinu testosterónu.

Testosterónové tablety pre mužov

Testosterónové tablety
Zerex Ultragold120 kapsúl / 65€ / 2 mesiace Detail produktu
BlueFertil120 kapsúl / 39€ / 1 mesiac Detail produktu
Primulus60 tabliet / 21€ / 1 mesiac Detail produktu
MenActive60 kapsúl / 11,99€ / 1 mesiac Zľava až -30%
Kotvičník zemný120 kapsúl / 17,9€ / 2 mesiace Detail produktu
DAA120 kapsúl / 17,9€ / 1 mesiac Detail produktu
TestoMax30 tabliet / 598Kč / 1 mesiac Detail produktu
ProMan Plus60 kapsúl / 23,95€ / 2 mesiace 1. mesiac zadarmo

Príliš vysoká hladina testosterónu u žien

Znížená hladina testosterónu je relatívne častým problémom, no ťažkosti môže spôsobovať aj to, keď je hladina tohto hormónu príliš vysoká. S týmto problémom sa stretávajú najmä ženy, ktorých prirodzená hladina testosterónu je oproti mužom nižšia.

Symptómy zvýšenej hladiny testosterónu u žien môžu byť nasledovné:

 • Syndróm polycystických vaječníkov
 • Akné
 • Neplodnosť
 • Narušenie menštruačného cyklu
 • Nadmerné ochlpenie
 • Hrubší hlas

Zvýšená hladina testosterónu teda môže mať na ženský organizmus závažný vplyv. Niektoré ženy prirodzene produkujú väčšie množstvo testosterónu, no v niektorých prípadoch môže byť tento nepriaznivý stav spôsobený aj vonkajším vplyvom.

Časté sú napríklad prípady, kedy žena príde do kontaktu s testosterónovým gélom, ktorý jej partner používa ako súčasť testosterónovej substitučnej terapie. Ak sa vás to týka, určite si na to dajte pozor a informujte aj vášho partnera.

Ako znížiť hladinu testosterónu?

Ženy trpiace príliš vysokou hladinou testosterónu majú viaceré možnosti, ako hladinu tohto hormónu znížiť a zbaviť sa tak prípadných symptómov, ktorými trpia.

Znížiť hladinu testosterónu môžu ženy napríklad týmito spôsobmi:

 • Anti-androgénové lieky znižujú hladinu androgénov (skupina hormónov, do ktorej patrí aj testosterón) v organizme. Tento spôsob liečby privysokej hladiny testosterónu je už závažnejší a môže mať nežiaduce účinky, preto sa určite najprv poraďte s lekárom.
 • Bylinné prípravky vám môžu prirodzeným spôsobom pomôcť znížiť hladinu testosterónu. Najznámejším príkladom je Mäta klasnatá, známa aj pod názvom Mäta kučeravá. Čaj z tejto byliny je známy svojimi anti-androgénovými účinkami a môže vám teda pomôcť znížiť hladinu testosterónu.
 • Strava je taktiež dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje hladinu testosterónu v organizme. Vyhnite sa konzumácii rafinovaných cukrov, pretože zvýšenie hladiny inzulínu v krvi vyvolá aj zvýšenú tvorbu testosterónu. Pomôcť vám môžu aj zložky potravy ako ľanové semiačka, sója či mnohé ďalšie, ktoré zvyšujú produkciu estrogénu (prípadne obsahujú látky, ktoré sa v tele správajú ako estrogén) a znižujú produkciu testosterónu.
 • Zmena životného štýlu by vám tiež mohla pomôcť zmeniť hladinu testosterónu v organizme. Ako som už uviedol, vytrvalostné športy hladinu tohto hormónu znižujú, čo môžete využiť vo svoj prospech.

Nepodceňujte vplyv testosterónu na váš organizmus

Nesprávna (príliš vysoká alebo príliš nízka) hladina testosterónu môže mať na mužský aj ženský organizmus nepríjemné, no potenciálne aj nebezpečné účinky. Pokiaľ s vaším organizmom niečo nie je v poriadku (a myslíte si, že by to mohlo byť spôsobené práve testosterónom), určite navštívte lekára a nechajte sa vyšetriť.

Zdroje:

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

TOPlist